Pages

Sunday, 27 July 2008

The Catholic Bishops Conference of the Philippines wants to Ban Ice Cream!

...because it's a subliminal way of encouraging couples to engage in oral sex. In the new 665 page encyclical "Things not allowed because we say so" issued by the Vatican primates, those heathens who engage in oral sex cannot receive holy communion. Oh, is that why they prefer to take it in the ass?


"Kung ganito lang sana kabango at katamis eh di madalas nating gawin darling. Paminsan kasi amoy patis at lasang panis na tahong..."

Are you sure you don't want a drumstick to loosen and stretch your jaw muscles for tonight? It's ok Nash, this popsicle is still way too large anyway compared to your Pilipino ice candy. (Budget size pa ha, hiniwa ni manang tindera at kalahati lang binigay sa akin kasi poor lang kami at 50 centavos lang ma-afford ko matapos itaya ni itay sa jueteng ang pambili namin ng gasul kaya naman si inay na-asthma sa kakasindi ng dried marapait stalks to cook the nfa rice na paghahati-hatian namin ng aking 50 na pinsan dahil hindi naman nakakabusog ang apa na pinapamigay ng simbahan once every hour. May alak rin paminsan pero pari lang umiinom..)

No comments: