Pages

Wednesday, 22 April 2009

Love in 3 actsThe London Street Cleanliness Bureau - Ridding the streets of unwanted syrupy sweetness.

2 comments:

En said...

haha! wawa..

The Nashman said...

ang tapang ni lolo eh..talagang winalis niya ang nilalanggam na public display of affecshen..