Pages

Friday, 24 April 2009

Mr. Clean

Pulutin ang batya at tayo'y pumunta sa batis upang maglaba...
Labadami, labango, Mr. Clean mahal ka namin, labadang mas malinis...Ad-adu nga labada, nabangbanglo...Mr. Clean mahal ka namin, dulot mo'y labadami, labango

2 comments:

ashley said...

haha. memoryado mo pa ang kantang yan.

The Nashman said...

siempre, awitin ko yan habang nilalaba ang mga haute couture kong penshoppe sa tubig poso.