Pages

Friday, 15 May 2009

This is how we roll innit...


Spoilt for breakfast...mmmmm...

The aftermath. O ha, Ashley, ganyan ang tamang pagkain ng masarap na native foods. Pagkatapos maghugas ng PAMET-approve safeguard, kinakamay upang lasapin ang essence ng tuyo. Kahit nag-Swiss finishing school ako, I will always be The Nashman from the 'hood.

No comments: