Pages

Thursday, 20 August 2009

Kwentong Victory Liner Pasay Terminal

Overheard as The Nashman was queueing as a chance passenger.

Man: Boss, anong oras ang bus na ito?
Konduktor: Alas-onse.
Man: So ibig sabihin aalis ng alas-onse?
Konduktor: (Nods)
Man: Yung susunod, anong oras?
Konduktor: Alas-onse y medya.
Man: So alas-onse y medya ang alis nun?

The Nashman and Konduktor suffered massive nosebleed.

Utang ng loob, ipagbawal umakyat sa Baguio ang mga taong ganyan.

1 comment:

Anonymous said...

They, like indians. if u answer their ? with yes 2x still they are not satisfied.. LOL!!