Pages

Tuesday, 12 January 2010

Bet you didn't know that Titis are very monogamous!


Ang titi ko, para lang sa iyo habang buhay.

No comments: